• 2009-zen-kali

Zen Kali

Projecte: Animació web que presenta les sabates fabricades pel Zen Kali, fabricant de certs models de sabates de caire juvenil i còmode.