Món Llibre

Projecte: Disseny web i desenvolupament del festival literari per a nenes i nens (presentació, notícies, programació, editorials, popostes,  llibres, col·laboradors, etc).

Edicions: del 2005 al 2015.