• 2010-news-muhba

Comunicats MUHBA

Projecte: Disseny web i enviament de comunicats del Museu d’Història de Barcelona, fonamentalment relatius a exposicions.