Guia orientativa de la configuració del client de correu outlook amb el protocol POP3

Les credencials de la configuració de la bústia de correu són comuns a qualsevol programa de correu instal·lat a la màquina de l’usuari (outlook, thunderbird, mail de mac, etc). Utilitzarem una hipotètica bústia, exemple@exemple.com, de manera orientativa i el programa de correu local outlook:

 • Nom d’usuari: ejemplo@ejemplo.com
 • Contrasenya: utilitzar la contrasenya del compte de correu electrònic. Per exemple, “passwordejemplo”
 • Servidor entrant: ejemplo.com
  Port POP3: 995
 • Servidor de sortida: ejemplo.com
  Port SMTP: 465
 • L’autenticació és necessària per a POP3 i SMTP
 • Deixar missatges al servidor, activat fins a un màxim de 30 dies

En funció de la versió del programa de correu, es poden presentar altres pantalles, potser amb diferències en el circuit de passos a seguir i/o ubicació d’alguns camps i elements, però amb el mateix contingut de base.

Modificació de la configuració d’una bústia de correu ja existent


:: Accedim a la configuració del compte de correu a modificar

O bé, accedir-hi des d’una altra ruta:


:: Configurem el compte amb les credencials

· Servidor de correu entrant (POP)

· Servidor de correu sortint (SMTP)


:: Important: escollir una de les 2 possibilitats, sobre “Deixar una còpia dels missatges al servidor”

 • Deixeu l’opció per defecte: 14 dies
 • Augmentar fins a 30 dies. No excedir els 30 dies -disposem de còpies de seguretat fins a 30 dies-. L’arxivat i emmagatzematge dels missatges es porta a terme en l’entorn local del programa de correu (outlook), no quedaran missatges al servidor posteriors als 30 dies.


:: Avançar fins a acabar la configuració